Nasi Specjaliści

MGR TOMASZ HANDY

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - kierunek Fizjoterapia.

Ukończone kursy:

 • Kurs podstawowy NDT- Bobath- uprawnienia do samodzielnego prowadzenia terapii
 • Kurs NDT- Bobath Baby (advanced)
 • Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej (prowadzący Eddy Mellaerts)
 • Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny dolnej (prowadzący Eddy Mellaerts)
 • Wczesna Interwencja
  • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi
 • Kombinezon rehabilitacyjny Thera Suit
 • Kombinezon rehabilitacyjny Thera Togs
  • Kinesio Taping kurs podstawowy
 • Ortopedyczna Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha

 

Udział w kongresach i konferencjach:

 • "A Preemie is always a Preemie...?" EBTA Congress (European Bobath Tutors Association), Warszawa
 • "Zaopatrzenie ortotyczne kończyn dolnych- funkcja i rola w procesie leczenia"

Członkowstwo:

 • Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath www.ndt-bobath.pl

 

Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi.

 
 
 
 
 
 

mgr Łukasz Witek

Fizjoterapeuta, właściciel Centrum

mgr Elżbieta Pośpiech

Fizjoterapeutka

mgr Monika Jureczko

Fizjoterapeutka, Oligofrenopedagog

mgr Janusz Wilk

Fizjoterapeuta

mgr Karolina Paździorek

Fizjoterapeutka uroginekologiczna

mgr Patryk Kabać

Fizjoterapeuta