Referencje

Podziękowanie za okazaną pomoc przy organizacji pikniku szkolnego.

2017

Piknik Szkolny

W lutym 2016 w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Orzeszu Jaśkowicach podczas Tygodnia profilaktyki wad postawy zorganizowaliśmy warsztaty dla nauczycieli.

LUTY 2016

Tydzień profilaktyki wad postawy

LUTY 2016

Tydzień profilaktyki wad postawy

LUTY 2016

Tydzień profilaktyki wad postawy

Uczestniczyliśmy w Koncercie Charytatywnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków dla naszej małej pacjentki Karolinki Goryl. Oczywiście my również dołożyliśmy cegiełkę na dalszą rehabilitację - nasz fizjoterapeuta wręczył bon na 7 bezpłatnych sesji fizjoterapeutycznych.

PAŹDZIERNIK 2015

Koncert Charytatywny dla Karoliny Goryl

PAŹDZIERNIK 2015

Koncert Charytatywny dla Karoliny Goryl

PAŹDZIERNIK 2015

Koncert Charytatywny dla Karoliny Goryl

W październiku 2015 roku współorganizowaliśmy razem z Gminą Mikołów I Dni Seniora. Nasze Centrum udzielało bezpłatnych porad m.in. z zakresu profilaktyki bólów kręgosłupa i stawów. Nasz Punkt Konsultacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem.

PAŹDZIERNIK 2015

I Dni Seniora

PAŹDZIERNIK 2015

I Dni Seniora

PAŹDZIERNIK 2015

I Dni Seniora

Dnia 22 czerwca 2014 odbył się Dzień sportowo - zdrowotny w zdrowym ciele sportowy duch w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, którego byliśmy współorganizatorami i podczas którego udzielaliśmy bezpłatnych porad z zakresu fizjoterapii oraz przygotowaliśmy pokaz przykładowych ćwiczeń zakresu profilaktyki wad postawy.

CZERWIEC 2014

Dzień sportowo-zdrowotny

CZERWIEC 2014

Dzień sportowo-zdrowotny

W 2014 nawiązaliśmy współpracę ze Szkółką AKS Mikołów. W ramach współpracy zawodnicy mogli skorzystać z oferty Naszego Centrum w promocyjnych cenach. Dodatkowo prowadzone były dodatkowe zajęcia funkcjonalne dla sportowców, które miały na celu poprawić sprawność ogólną, stabilność oraz siłę kręgosłupa i stawów, aby uniknąć wielu urazów i kontuzji w przyszłości.

2014

AKS Mikołów

2014

AKS Mikołów

2014

AKS Mikołów

2014

AKS Mikołów

W czerwcu 2014 uczestniczyliśmy w Siatkarskim Turnieju Charytatywnym zorganizowanym przez Eagle Sport dla naszej małej pacjentki Karolinki Goryl.

CZERWIEC 2014

Eagle Sport

CZERWIEC 2014

Eagle Sport

CZERWIEC 2014

Eagle Sport

Nasze Centrum Rehabilitacji wspiera lokalną społeczność poprzez zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 8 im. Czerwonego Kapturka.

2013

Przedszkole nr 8

Dyplom za okazanie wsparcia i pomoc finansową dla Centrum Rehabilitacji Remedico.

2013

Fundacja Serduszko

W 2013 realizowaliśmy dla Gminy Mikołów projekt: „Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”. W ramach projektu nasi fizjoterapeuci przeprowadzali zajęcia w mikołowskich przedszkolach mające na celu pomoc dzieciom w zakresie wprowadzenia ich w funkcjonowanie społeczne, zniesienie barier i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej na równi z dziećmi zdrowymi. Program zajęć zakładał również stworzenie przyjaznych warunków dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z deficytami rozwojowymi.

2013

Nowy wymiar przedszkola

Od lipca do listopada 2011, w grudniu 2012 oraz po raz kolejny w 2013 w Centrum Rehabilitacji REMEDICO realizowaliśmy projekt "Równe Szanse" przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie. W ramach projektu nasi magistrowie fizjoterapii wykonywali zabiegi fizykoterapeutyczne (masaż, elektroterapię, terapię ciepłem)oraz ćwiczyli z 11 osobami między innymi z Ośrodka dla osób niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Borowej Wsi w Mikołowie. O tym, że wspólnie spędzony czas został dobrze i efektywnie wykorzystany świadczą przede wszystkim uśmiechy na twarzach ćwiczących oraz pisemne referencje, które otrzymaliśmy.

2011-2013

Równe Szanse