Nasi Specjaliści

mgr Łukasz Witek

Fizjoterapeuta. Właściciel Centrum Rehabilitacji REMEDICO.

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - kierunek Fizjoterapia.

Udział w kongresach i konferencjach:

 • "Spinal Deformity from Early Childhood to Adulthood"- EUROSPINE – SRS Joint 2015 Spring Meeting in Barcelona
 • "Konferencja szkoleniowo-naukowa Forum Praktyków Skoliozy"- Warszawa
 • "Konferencja warsztatowa ,,Rehabilitacji w Praktyce”: Techniki powięziowe w fizjoterapii"- Wisła
 • "It's a fine balance - Managing stability & function in the shoulder & elbow" Londyn, EUSSER
 • 13th ESSKA (European Society of Sports traumatology Knee surgery and Arthroscopy) 2000 Congress, Porto, Portugalia
 • I International Congress of Sport Traumatology and Arthroscopy for Central-Eastern Europe, Warszawa
 • Biomechanika w Implantologii, Katowice
 
Kursy, szkolenia, warsztaty:
 • Ortopedyczna Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-mięśniowa Facylitacja) świetnie sprawdza się m.in. w rehabilitacji ortopedycznej oraz neurologicznej: udar, uraz czaszkowo-mózgowy, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
 • Manipulacja Powięzi wg. Luigi Stecco, Fascial Manipulation (FM)
 • Suche igłowanie/ medyczna akupunktura (Dry neediling)
 • „Staw kolanowy-warsztaty dla fizjoterapeutów” organizowany przez PTTS (Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej) przekazana wiedza pozwala na profesjonalne prowadzenie rehabilitacji po uszkodzeniach, operacjach, rekonstrukcjach: więzadła krzyżowego przedniego (ACL), więzadła krzyżowego tylnego (PCL), więzadła pobocznego piszczelowego (MCL), więzadła pobocznego strzałkowego (LCL), szyciu łąkotki przyśrodkowej, łąkotki bocznej, w przypadku chondromalacji chrząstki stawowej, w zespole przyparcia bocznego rzepki oraz innych problemach stawu rzepkowo- udowego (SRU)
 • Funkcjonalny Trening Motoryczny w Kształtowaniu Zdolności Motorycznych Sportowca
 • "Staw barkowy- stożek rotatorów, warsztaty dla fizjoterapeutów" organizowany przez PTTS przekazana wiedza pozwala na profesjonalne prowadzenie rehabilitacji po uszkodzeniach i operacjach mięśni: nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego obłego mniejszego, podłopatkowego i w przypadku ciasnoty podbarkowej (impigment syndrom).
 • Anatomia palpacyjna narządu ruchu
 • Haczykowanie i techniki tkankowe wg. koncepcji Jeean- Yves Vandewalle Osteopata D.O.
 • Kurs Ortopedycznej Terapii Manipulacyjnej: "Badanie i leczenie kręgosłupa lędźwiowego i stawu biodrowego"
 • Kurs Ortopedycznej Terapii Manipulacyjnej: "Odcinek szyjny- kurs kliniczny"
 • Kurs Ortopedycznej Terapii Manipulacyjnej: "Wnioskowanie kliniczne w ortopedii i traumatologii w oparciu o badania naukowe i stosowane metody operacyjne"
 • Kurs Ortopedycznej Terapii Manipulacyjnej: "Manipulacje w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy i konczyny dolnej z technikamki przed- i pomanipulacyjnymi"
 • Kurs Ortopedycznej Terapii Manipulacyjnej: "Manipulacje w obrębie kręgosłupa szyjnego i piersiowego oraz kończyny górnej"

Członkowstwo:

 • EUSSER (European Society for Shoulder and Elbow Rehabilitation) www.eusser.org

Autor kursów dotyczących anatomii, biomechaniki i leczenia kolana oraz barku.

Prywatnie interesuję się wspinaczką skałkową, turystyką rowerową, pływaniem.

 
 
 
 
 
 

mgr Tomasz Handy

Fizjoterapeuta

mgr Elżbieta Pośpiech

Fizjoterapeutka

mgr Monika Jureczko

Fizjoterapeutka, Oligofrenopedagog

mgr Janusz Wilk

Fizjoterapeuta

mgr Karolina Paździorek

Fizjoterapeutka uroginekologiczna

mgr Patryk Kabać

Fizjoterapeuta