Wczesna Interwencja

Prowadzimy rehabilitację wczesnodziecięcą, wczesną interwencję, wczesne wspomaganie rozwoju nowoczesną i skuteczną metodą NDT- Bobath:

1. zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego (ZRPO) u niemowląt,
2. zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN) u niemowląt,
3. asymetrie złożeniowe,
4. podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe,
5. opóźnienie rozwoju psychomotorycznego,
6. kręcz szyi (asymetryczne ustawienie głowy),
7. zespół Downa,
8. dzieci z zespołami genetycznymi.


Powrót

Zapraszamy do zakładki cennik, aby poznać cenę zabiegu.