Integracja sensomotoryczna (SI)

Integracja sensomotoryczna (SI)

Jest to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i zakończonym sukcesem działaniu. Nieprawidłowy rozwój dziecka w obszarze integracji sensorycznej, który może mieć fatalny wpływ na całe życie - również dorosłe, wymaga zarówno diagnozy jak i terapii. W ramach terapii zaburzeń integracji sensorycznej dziecko wykonuje różnorodne czynności, które stymulują jego układ nerwowy i pomagają zintegrować bodźce dochodzące do ciała, z przetwarzaniem których ma trudność. Problemy z integracją sensoryczną występują zarówno u dzieci ogólnie zdrowych- ich rodziców może niepokoić niezgrabność ruchowa, rozdrażnienie przy myciu włosów, obcinaniu paznokci, wąski repertuar potraw jaki dziecko akceptuje, kłopoty w nauce, trudności z koncentracją uwagi - jak i współwystępują przy takich zaburzeniach jak autyzm, ADHD, uszkodzenia zmysłów wzroku i słuchu, upośledzenia umysłowe czy niektóre choroby o podłożu genetycznym. Dzieci te, poprzez terapię integracji sensorycznej mogą skutecznie pozbyć się swoich uciążliwości, bądź znacznie złagodzić skutki zasadniczej dysfunkcji.

W centrum rehabilitacji REMEDICO terapię dziecka rozpoczynamy od dokładnego badania zakończonego rozpoznaniem zaburzeń integracji sensorycznej. W czasie badania określany jest dominujący typ zaburzeń procesów sensorycznych. Badanie kończy się raportem z badania w formie pisemnej, programem terapii i zaleceniami do domu. Zakończeniem diagnozy jest rozmowa z rodzicami/ opiekunami, w czasie której terapeuta wyjaśnia, udziela odpowiedzi na pytania, wątpliwości rodziców/ opiekunów.

Zajęcia odbywają się indywidualnie (1 terapeuta- 1 dziecko). Spotkania, w czasie których dziecko wykonuje ćwiczenia fizyczne i manipulacyjne, mają formę zabawy i dokładamy wszelkich starań, aby dziecko chętnie włączało się w aktywności proponowane przez terapeutę. Jednorazowa sesja terapeutyczna nie trawa krócej niż 45 minut bezpośrednich zajęć z dzieckiem na sali terapeutycznej. Dla dzieci starszych jest to około 50-60 minut jednak dokładny czas trwania zajęć dobiera fizjoterapeuta.
Terapia trwa średnio od kilku do kilkunastu miesięcy u dzieci bez dodatkowych zaburzeń (np. autyzm).

Przy wykorzystaniu nowoczesnego i atestowanego sprzętu nasi certyfikowani terapeuci prowadzą leczenie zaburzeń SI u dzieci chorujących na:
1. mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
2. autyzm
3. zespół Aspargera
4. Całościowe Zaburzenia Rozwoju
5. upośledzenie umysłowe
6. dysleksję
7. ADHD
8. niektóre zespoły genetyczne w tym z kruchym chromosomem X
9. zespół Downa
10. niektóre zaburzenia mowy, koncentracji uwagi,
11. opóźnienie rozwoju psychomotorycznego.


Powrót

Zapraszamy do zakładki cennik, aby poznać cenę zabiegu.