Wsparcie pedagogiczne

Wspieranie przez zabawę

Zajęcia z Pedagogiem Specjalnym

Oferujemy wsparcie Pedagoga Specjalnego podczas ogólnorozwojowych zajęć terapeutycznych ukierunkowanych na rozwój funkcji poznawczych, rozwój mowy, poprawę kontaktu wzrokowego i funkcjonowania społecznego, redukcję stresu i napięcia. Zajęcia prowadzone są w nurcie niedyrektywnych metod zabawowych.
Zapraszamy małe dzieci oraz dzieci w wieku szkolnym z:

  • Trudnościami szkolnymi
  • Opóźnionym rozwojem mowy
  • Opóźnionym rozwojem psychoruchowym
  • Niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
  • Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Zajęcia odbywają się indywidualnie
Terapeuta – dziecko
Terapeuta – dziecko – rodzic
Sesja trwa od 45 min do 60 min ( w zależności od wieku i możliwości psychofizycznych dziecka)
Koszt: 100 – 110zł za sesję (odpowiednio do czasu)

Powrót

Zapraszamy do zakładki cennik, aby poznać cenę zabiegu.