Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia skierowane do:

  • Dzieci, które niechętnie podejmują czynności manualne ( lepienie z plasteliny, wycinanie, malowanie, rysowanie, a w konsekwencji mają problemy z pisaniem)
  • Dzieci i dorosłych mających problemy z samoobsługą ( samodzielne jedzenie, ubieranie się, zapinanie guzików…)
  • Dzieci i dorosłych mających obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe
  • Dzieci i dorosłych, którzy mają problemy z koordynacją rąk, z manipulacją
  • Dzieci i dorosłych, którzy przejawiają nadwrażliwość lub podwrażliwość dotykową

 

Terapia Ręki ma na celu poprawę funkcjonowania w następujących obszarach:

  • Samoobsługa
  • Komunikacja i interakcje społeczne
  • Zabawa i umiejętności szkolne

 

Proponowany przez nas Program Terapii Ręki (PTR wg Giczewskiej, Bartkiewicz) zakłada funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki.

Podczas zajęć wstępnych terapeuta ustala z pacjentem (bądź jego opiekunem) konkretną funkcję/ czynność, nad którą będzie pracował .

W toku zajęć proponowane są zabawy, ćwiczenia ukierunkowane na osiągniecie wybranego celu ,rozwijające sprawność ruchową uczestnika.

Wszystkie proponowane w trakcie terapii działania są dobierane indywidualnie do wieku i możliwości uczestnika, uwzględniają zarówno jego rozwój ruchowy i psychiczny.

Zajęciom towarzyszy atmosfera dobrej zabawy i wzajemnego zaufania.

 


Powrót

Zapraszamy do zakładki cennik, aby poznać cenę zabiegu.