Nasi Specjaliści

mgr Julia Orszulik

Certyfikowany terapeuta pierwszego stopnia Growth Through Play System - Terapii rozwojowej dla dzieci z Autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego Pedagogiki Specjalnej w Gliwicach kierunek oligofrenopedagogika.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie kierunek: pedagogika terapeutyczna.

Kursy, szkolenia, warsztaty:
 • Warsztaty: Pies w edukacji prowadzone przez Fundację Pies i Staś
 • Warsztaty: Terapia z psem dla dziecka z zaburzeniami w zachowaniu
 • Tellington Touch Training część 1 i 2 - certyfikat specjalistycznej metody pracy z psem
 • Pierwsza Pomoc psu w nagłych wypadkach – warsztaty orgaznizowane przez Fundację
 • Razem w Tychach, prowadzone przez Omniwet Orzesze
 • Terapia Ręki I st. Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR
 • Terapia Ręki II st. szkolenie doskonalące dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
 • Kurs terapii taktylnej według metody Swietłany Masgutowej
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
 • Kurs kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” metody dr Paula i Gail Dennison
 • Szkolenie Growth Through Play System poziom 1
 • Warsztaty rozwojowe oparte na programie szkoleniowym opracowanym przez Kat Houghton w USA – uczenie dziecka z autyzmem
 • Zachowania trudne u osób z autyzmem i CZR w podejściu rozwojowym
 • Szkolenie Fundacji Synapsis: Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

mgr Łukasz Witek

Fizjoterapeuta, właściciel Centrum

mgr Tomasz Handy

Fizjoterapeuta

mgr Malwina Kasza

Dietetyk kliniczny

mgr Monika Jureczko

Fizjoterapeutka, Oligofrenopedagog

lek. med. Marcin Pająk

Specjalista, ortopeda, traumatolog

mgr Janusz Wilk

Fizjoterapeuta

mgr Karolina Kiel

Fizjoterapeutka