Nasi Specjaliści

Nasz zespół

mgr Łukasz Witek

Fizjoterapeuta, właściciel Centrum

mgr Tomasz Handy

Fizjoterapeuta

mgr Malwina Kasza

Dietetyk kliniczny

mgr Monika Jureczko

Fizjoterapeutka, Oligofrenopedagog

lek. med. Marcin Pająk

Specjalista ortopeda traumatolog

mgr Julia Orszulik

Dogoterapeutka, Oligofrenopedagog, Pedagog specjalny

mgr Janusz Wilk

Fizjoterapeuta

mgr Karolina Kiel

Fizjoterapeutka